Lễ ký kết Chương trình hợp tác giữa Hội Nông dân tỉnh và Viện Nông nghiệp Thanh Hóa năm 2024

z5471077252325_1dede1f26eb765671aeabe31d48022bd.jpg

Chiều ngày 23/05/2024, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa tổ chức Lễ ký kết Chương trình hợp tác thực hiện nhiệm vụ ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 giữa Hội Nông dân tỉnh và Viện Nông nghiệp Thanh Hóa.

Đồng Chủ trì và tham dự lễ ký kết là đồng chí Nguyễn Đình Hải – Viện trưởng và đồng chí Trần Bình Quân – Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam – Tỉnh Ủy viên – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đến dự buổi lễ còn có đồng chí Nguyễn Đình Tuấn – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Viện Nông nghiệp Thanh Hóa; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, trung tâm trực thuộc của hai cơ quan.

z5471077214129_a1438c852ecdb4e213af2fd655415659.jpg

Toàn cảnh Lễ ký kết.

z5471077255196_95648a70ed2d9002aebacbfbc0ed9834.jpg

Đồng chí Nguyễn Đình Hải – Viện trưởng Viện Nông nghiệp Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Lễ ký kết này được thực hiện nhằm mục đích phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa và Viện Nông nghiệp Thanh Hóa trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chính trị được cấp thẩm quyền giao. Cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình hành động trong việc xây dựng tổ chức Hội, phát triển Viện Nông nghiệp;

q3.jpg

Đồng chí Trần Bình Quân – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Tăng cường hợp tác xây dựng mô hình, chuyển giao tiến bộ Khoa học kỹ thuật sản xuất Nông nghiệp bền vững, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Khai thác tiềm năng, thế mạnh của các bên tham gia để triển khai hiệu quả Chương trình hành động về phát triển nông nghiệp, nông thôn của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết Số 16-NQ/TU, ngày 20/4/2015 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tái cấu trúc ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh, phát triển bền vững và Khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ (KH&CN); chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

z5471077222533_5672ac6e4e19aa95552271c1068a6d31.jpg

Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Lễ ký kết đã diễn ra trong không khí nghiêm túc, thu được nhiều ý kiến đóng góp mang tính xây dựng, cởi mở thể hiện sự đồng lòng của cả hai bên trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn. Cuối cùng, Viện Nông nghiệp và Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã cùng ký Biên bản ghi nhớ Chương trình hợp tác thực hiện nhiệm vụ ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 giữa hai cơ quan, bao gồm 7 nội dung hợp tác phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bên tham gia.

z5471077264100_c5e401ae8ee19b100d0106bd6bcb2719.jpg

z5471077252325_1dede1f26eb765671aeabe31d48022bd.jpg

Đại diện lãnh đạo Viện Nông nghiệp và Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa cùng ký kết Chương trình hợp tác.

Thành công của buổi Lễ ký kết này là một dấu mốc quan trọng để khởi động một sự hợp tác đầy triển vọng giữa hai cơ quan trong công cuộc hiện đại hóa Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Hà Ngọc Thái
P.Quản lý Khoa học

Sở hữu trí tuệ – Động lực phát triển kinh tế xã hội

Sở hữu trí tuệ đang ngày càng đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, bảo đảm môi trường đầu tư, duy trì lợi thế cạnh tranh nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giá trị nông sản hàng hóa, sản phẩm đặc trưng của địa phương và bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp. Những năm gần đây, tỉnh Thanh Hóa đang tích cực hỗ trợ các địa phương, cơ sở, doanh nghiệp sản xuất đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho hàng trăm sản phẩm công nghiệp nông thôn để nhận diện thương hiệu cũng như khẳng định vị thế trên thị trường. Nhờ đó, nhiều sản phẩm của tỉnh đã có sức cạnh tranh, được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường cả nước và một số sản phẩm đã tham gia xuất khẩu.

Nhiều năm qua, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa đã trở thành một tổ chức khoa học công nghệ có nhiều đóng góp trong nghiên cứu, triển khai các đề tài, dự án góp phần phục vụ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Theo số liệu thống kê, từ năm 2011 đến nay, các trung tâm, phòng chuyên môn trực thuộc Viện nông nghiệp Thanh Hóa đã thực hiện trên 70 nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp. Thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nhiều loại giống mới, quy trình công nghệ, tiến bộ kỹ thuật đã được đưa vào ứng dụng thực tiễn, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Hiện Viện Nông nghiệp Thanh Hóa đã làm chủ 28 quy trình công nghệ. Do vậy, để thương mại hóa sản phẩm từ các kết quả nghiên cứu khoa học, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa cũng đặc biệt chú trọng đến quyền sở hữu trí tuệ. Hiện nay, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa đã có gần 10 sản phẩm được đăng ký bảo hộ.

Sở hữu trí tuệ - Động lực phát triển kinh tế xã hội- Ảnh 1.

Tiến sỹ Nguyễn Đình Hải, Viện trưởng Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tiến sỹ Nguyễn Đình Hải, Viện trưởng Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Viện Nông nghiệp nhận thấy một trong những hoạt động cần tập trung là hoạt động đổi mới sáng tạo gắn với việc thực hiện chứng nhận các sản phẩm khoa học công nghệ. Cùng với việc nâng cao về chất lượng, phải từng bước xác nhận chỉ dẫn địa lý cũng như xác nhận của các tổ chức cho việc đánh giá sản phẩm từ các đề tài”.

Cùng với các tổ chức khoa học công nghệ, trên địa bàn tỉnh có 31 đơn vị và 1 chi nhánh doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Điểm nổi bật của doanh nghiệp khoa học công nghệ đó là các doanh nghiệp dùng đòn bẩy cho sự phát triển và tăng trưởng thông qua kết quả nghiên cứu khoa học được tạo ra bởi chất xám và nguồn lực rất lớn của doanh nghiệp. Chính vì vậy, bảo vệ tài sản trí tuệ có ý nghĩa quan trọng trong sản xuất kinh doanh. Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ sẽ bảo đảm việc xử lý, ngăn chặn và ngăn ngừa hành vi xâm phạm, đồng thời bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ có tác dụng kích thích, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn và lành mạnh.

Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông là 1 doanh nghiệp khoa học công nghệ và là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng tại Việt Nam. Hầu hết các sản phẩm của công ty có hàm lượng nghiên cứu cao. Vì vậy, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm được doanh nghiệp hết sức quan tâm.

Sở hữu trí tuệ - Động lực phát triển kinh tế xã hội- Ảnh 2.
Sở hữu trí tuệ - Động lực phát triển kinh tế xã hội- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Ngọc Huấn, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển Khoa học và công nghệ Tiến Nông, Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông, tỉnh Thanh Hóa

Ông Nguyễn Ngọc Huấn, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển Khoa học và công nghệ Tiến Nông, Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm: “Là một doanh nghiệp khoa học công nghệ, trong nhiều năm qua, Tiến Nông luôn theo đuổi tầm nhìn là đơn vị sáng tạo hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng tại Việt Nam. Nghiên cứu sáng tạo luôn đi đôi với bảo hộ sở hữu trí tuệ để đảm bảo quyền của mình với thương hiệu cũng như các giải pháp hữu ích, kết quả nghiên cứu mà doanh nghiệp đã đạt được trong nhiều năm vừa qua. Điều đó cũng góp phần hạn chế tình trạng hàng giả hàng nhái trên thị trường đối với những sản phẩm mà Tiến Nông đã đạt được”.

Xác định xây dựng và bảo vệ “thương hiệu” là “chìa khóa” để các sản phẩm khẳng định chất lượng, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Công nghệ Tân Thanh Phương, Thành Phố Thanh Hóa cũng đã đăng ký bản quyền tác giả, bảo hộ nhãn hiệu để nhận diện thương hiệu cũng như khẳng định vị thế trên thị trường. Hiện nay, Công ty đã có 2 sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và công nghệ cấp giấy chứng đăng ký nhãn hiệu.

Sở hữu trí tuệ - Động lực phát triển kinh tế xã hội- Ảnh 4.
Sở hữu trí tuệ - Động lực phát triển kinh tế xã hội- Ảnh 5.

Ông Nguyễn Viết Thanh, Giám đốc Công ty đầu tư phát triển Công nghệ Tân Thanh Phương, Thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ông Nguyễn Viết Thanh, Giám đốc Công ty đầu tư phát triển Công nghệ Tân Thanh Phương, Thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: “Khi chúng tôi đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu, trong vòng 2 năm, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ cấp nhãn hiệu độc quyền cho chúng tôi. Sau khi được cấp, uy tín thương hiệu sản phẩm tăng lên rất nhiều, khẳng định được chất lượng cũng như dịch vụ sản phẩm hàng hóa mà chúng tôi được bảo hộ”.

Xác định được tầm quan trọng của Sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, các Sở ngành, liên quan phối hợp với cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyền truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, quyền lợi, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiêp trên địa bàn tỉnh đối với sở hữu trí tuệ. Đồng thời hỗ trợ kinh phí thông qua nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với hoạt động xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm, dịch vụ chủ lực đặc thù của địa phương, sản phẩm gắn với chương trình OCOP của tỉnh dưới dạng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.

Sở hữu trí tuệ - Động lực phát triển kinh tế xã hội- Ảnh 6.

Theo thống kê của Sở Khoa học và công nghệ, từ năm 2020 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã có 4 bằng độc quyền sáng chế; 45 bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp và 553 giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Các sản phẩm sau khi được cấp văn bằng bảo hộ bước đầu đã khẳng định được giá trị trên thị trường và được nhiều người tiêu dùng biết đến. Một số sản phẩm có chứng nhận chỉ dẫn địa lý hoặc nhãn hiệu tập thể đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đang xuất khẩu tới một số thị trường “khó tính” trên thế giới. Năm 2023, Thanh Hóa có 3 sản phẩm được Cục sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp văn bằng bảo hộ đối với Nhãn hiệu tập thể, đó là nhãn hiệu tập thể “Cải làng Lê” cho sản phẩm rau cải của huyện Yên Định; Nhãn hiệu tập thể “Dưa hấu Mai Am Tiêm” cho sản phẩm dưa hấu của huyện Nga Sơn và nhãn hiệu tập thể “Bưởi Bắc Lương huyện Thọ Xuân.

Để việc xây dựng bảo hộ nhãn hiệu đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, trong thời gian tới, các sở, ngành liên quan cần tiếp tục hướng dẫn các địa phương, các doanh nghiệp phát triển nhãn hiệu, thương hiệu dựa trên các quyền sở hữu trí tuệ đối với địa danh dùng cho sản phẩm đặc thù. Cùng với đó, cần nâng cao vai trò của quản lý Nhà nước về kiểm soát sử dụng nhãn hiệu trên thị trường, tránh tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Và chỉ khi nhận thức của người dân và doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ được nâng cao, thì tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ giảm, và đó là động lực thúc đẩy sự tăng trưởng về kinh tế – xã hội.

Nguồn: truyenhinhthanhhoa.vn

ST: Viện trưởng Nguyễn Đình Hải

Đoàn Thanh niên Viện Nông nghiệp Thanh Hóa tham gia Chương trình tình nguyện chung tay vì sức khỏe cộng đồng năm 2024 tại xã Yên Khương (Lang Chánh).

Có thể là hình ảnh về 6 người và văn bản

Hòa chung vào không khí thi đua lập thành tích Chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2024). Sáng ngày 23/3/2024, Đoàn Thanh niên Sở Y tế phối hợp với Đoàn Thanh niên Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước Thanh Hóa tổ chức Chương trình tình nguyện chung tay vì sức khỏe cộng đồng năm 2024 tại xã Yên Khương (Lang Chánh).

Tham dự Đoàn tình nguyện, về phía Đảng uỷ, lãnh đạo các đơn vị có các đồng chí: TS Lê Văn Cường, UV BTV Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Y tế; Hoàng Vũ Thảo, UV BTV Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Viện Nông nghiệp; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Yên Khương; về phía Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có đồng chí: Hoàng Mạnh Cường, UV BCH Đảng bộ Khối, UV BTV Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối; đại diện các đơn vị đồng hành tài trợ: Công ty CP Dược – vật tư Y tế Thanh Hoá; Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hoá; Công ty cổ phần thương mại dược phẩm và trang thiết bị y tế Thuận Phát cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Phát biểu khai mạc Chương trình, Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Những năm qua, cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành trong việc thực hiện các giải pháp giúp người dân vùng khó khăn tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, trong đó có dịch vụ về y tế, chăm sóc sức khỏe, Đảng ủy, lãnh đạo Sở Y tế luôn quan tâm tạo điều kiện để công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân huyện Lang Chánh nói chung và nhân dân xã Yên Khương nói riêng đạt hiệu quả cao. Hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng luôn nhận được sự chỉ đạo thực hiện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế, trở thành hoạt động thường niên của Đoàn Sở Y tế. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện tinh thần tương thân tương ái, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Tại đây các y bác sĩ trẻ Đoàn Sở Y tế đã khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 500 bà con Nhân dân xã Yên Khương.

Hỗ trợ 60 triệu đồng cho 02 hộ gia đình ông Vi Văn Tích và ông Lữ Văn Toan, bản Xã, xã Yên Khương lợp lại mái nhà.

Tặng 150kg gạo; 20kg giống lúa thuần Sao Vàng và 10 suất quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng bản đồ cho Đoàn xã Yên Khương.

Trồng vườn cây dược liệu tại Trạm y tế xã Yên Khương.

Tổng kinh phí ước tính 120 triệu đồng.

Một số hình ảnh của Chiến dịch tình nguyện:

Có thể là hình ảnh về 6 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 11 người, bệnh viện và văn bản cho biết 'CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN CHUNG TAY VI SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG NĂM 2024 KHÁM BỆNH, TƯ VẤN VÀ PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ QUÀ CHO CÁC GIA E CHÍNH SÁCH, YGHÈ' Có thể là hình ảnh về 9 người và văn bản Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản Có thể là hình ảnh về 3 người, đám đông và văn bản Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang học và bệnh viện Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang học, bàn cờ, bệnh viện và văn bản Có thể là hình ảnh về 3 người Có thể là hình ảnh về 10 người và mọi người đang học Có thể là hình ảnh về 8 người và bệnh viện Có thể là hình ảnh về 6 người, bàn là và văn bản Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản Có thể là hình ảnh về 4 người Có thể là hình ảnh về 9 người

Cầm Thị Quỳnh Như
Bí thư Đoàn Viện 

Thông báo xét tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP tại Viện Nông nghiệp Thanh Hoá năm 2024

Căn cứ Thông báo số 209/TB-VNN ngày 10/4/2024 của Viện Nông nghiệp Thanh Hoá Về việc xét tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP tại Viện Nông nghiệp Thanh Hoá năm 2024.

Chi tiết Thông báo và File mẫu đăng ký đính kèm bên dưới:

File Mẫu đăng ký: Tải về

 

Đoàn công tác của Viện Nông nghiệp làm việc và tham dự Hội nghị tham quan và đánh giá tiến bộ kỹ thuật mới phục vụ sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính tại Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ

D:\Năm 2024\06. TÀI LIỆU THAM KHẢO\Quy nhơn\12.jpg

Từ ngày 27/3/2024 đến 29/3/2024 Đoàn công tác của Viện Nông nghiệp làm việc và tham dự Hội nghị tham quan và đánh giá tiến bộ kỹ thuật mới phục vụ sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính tại Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ.

Thành phần công tác: (1) Ông Nguyễn Đình Hải – Viện trưởng; (2) Ông Hoàng Vũ Thảo – Phó viện trưởng; (3) Ông Nguyễn Trọng Quyền – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng và (4) Ông Lê Anh Tùng – Phó trưởng phòng Phân tích và Thí nghiệm.

Các nội dung hoạt động của chuyến công tác:

– Tham quan, mục trắc thực địa các mô hình nghiên cứu, sản xuất dịch vụ của Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung: (1) Tham quan Cơ sở nghiên cứu chọn, tạo giống lúa, giống đậu đỗ và hệ thống chế biến hạt giống lúa tại Cơ sở II (497 Trường Chinh, khu phố Tiên Hòa – phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, Bình Định. Một số giống lúa của Viện Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB đã nghiên cứu và sản xuất (Giống lúa BĐR999 thuộc nhóm gạo tẻ năng suất cao, có hàm lượng amylose cao, phù hợp với chế biến với đặc điểm nổi bật là ngắn ngày, cứng cây, kháng đạo ôn, Giống lúa BĐR57 thuộc nhóm gạo tẻ, chất lượng khá với đặc điểm nổi bật là ngắn ngày, cứng cây, gạo trắng trong, cơm mềm, vị đậm, Giống lúa ANS1 thuộc nhóm gạo tẻ, chất lượng khá, với đặc điểm nổi bật là ngắn ngày, cứng cây, kháng đạo ôn và kháng rầy nâu, Giống lúa BĐR79 thuộc nhóm gạo tẻ, chất lượng cao, với đặc điểm nổi bật là gạo trắng trong, cơm ngon, kháng bệnh đạo ôn và rầy nâu, Giống lúa BĐR36 thuộc nhóm gạo tẻ chất lượng cao, với đặc điểm nổi bật là ngắn ngày, cứng cây, gạo trắng trong, cơm mềm, Giống lúa BĐR27 thuộc nhóm gạo tẻ năng suất cao phục vụ chế biến thức ăn chăn nuôi với đặc điểm nổi bật là năng suất cao, cứng cây, khả năng thích ứng rộng, kháng rầy nâu và kháng bệnh bạc lá, Giống lúa BĐR97 thuộc nhóm gạo tẻ, chất lượng cao, với đặc điểm nổi bật là ngắn ngày, cứng cây, khả năng đẻ nhánh tốt, kháng đạo ôn và rầy nâu).

Một số hình ảnh Đoàn công tác thăm quan cơ sở chọn tạo giống lúa

Mô hình so sánh sơ bộ các dòng lúa mới chọn tạo

Xưởng chế biến và đóng bao bì giống lúa

(2) Tham quan chuỗi sản xuất đậu phộng (lạc) phục vụ thị trường ăn tươi (sử dụng giống lạc mới LDH.09 và công nghệ tưới tiết kiệm nước) tại Thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, Bình Định, Giống lạc LDH.09 thuộc nhóm quả to, phù hợp với ăn tươi, kháng bệnh héo xanh khá và phù hợp trên đất cát nhiễm mặn nhẹ vùng ven biển, Giống lạc LDH.01 thuộc loại hình vỏ mỏng, năng suất cao, phù hợp với chế biến dầu ăn, chịu hạn khá.

Mô hình thí nghiệm chọn lọc dòng ưu tú cây đậu tương

(3) Tham quan Cơ sở nghiên cứu và chọn tạo giống rau (Bí đỏ, dưa lưới, khổ qua, dưa chuột, dưa hấu); Cơ sơ nghiên cứu sản xuất đạm cá và sử dụng đạm cá sản xuất rau hữu cơ đô thị.

Mô hình sản xuất giống dựa lưới F1 Hoàng Ngân

Giống dưa chuột thơm F1 Thiên Hương 1

Giống mướp đắng F1 Hà Thành 1

Mô hình lưu giữ các loài lan đai trâu

(4) Tham quan Trung tâm nghiên cứu và Phát triển cây lâu năm tại Phù Cát và thăm quan mô sinh sản xuất và thâm canh cây dừa xiêm xanh tại xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

D:\Năm 2024\06. TÀI LIỆU THAM KHẢO\Quy nhơn\12.jpg

Mô hình trình diễn các biện pháp kỹ thuật canh tác dừa xiêm vùng Nam Trung bộ

D:\Năm 2024\06. TÀI LIỆU THAM KHẢO\Quy nhơn\6.jpg

Đoàn công tác thưởng thức nước dừa xiêm tại vườn nhà anh Nguyễn Kế Hải tại Thôn Tùng Chánh, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

(5) Tham gia Hội nghị tham vấn ý kiến phản hồi của các bên liên quan về giải pháp mở rộng ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới và định hướng nghiên cứu hướng đến người sử dụng trong thời gian tới, cụ thể:

Đoàn thăm quan khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại Viện

Quả dừa xiêm sản xuất tại huyện Phù Cát

Men vi sinh sản xuất đạm cá

Đạm cá hữu cơ thành phẩm

(1) Tham vấn ý kiến của các nhà Quản lý và Chuyên gia (Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ Thực vật, UNND của Quận huyện, nhà Khoa học, …); Tham vấn ý kiến của các đơn vị sử dụng công nghệ (Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Các Doanh nghiệp; Đại lý Phân phối; Đầu mối thu mua nông sản; Cơ sở chế biến lúa gạo, …); (2) Tham vấn ý kiến các Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ Thực vật thuộc các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Gia Lai; (3) Tham vấn ý kiến của UBND một số huyện/thị, Phòng Nông nghiệp & PTNT/ Phòng Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi và Gia Lai; (4) Tham vấn ý kiến các Doanh nghiệp, Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh giống cây trồng; Đại lý Phân phối giống và vật tư nông nghiệp; Đầu mối thu mua nông sản; Cơ sở chế biến lúa gạo tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi và Gia Lai

TS. Nguyễn Đình Hải – Viện Trưởng Viện Nông nghiệp Thanh Hóa tham vấn ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo của các đơn vị cấp trên (VAAS, Cục Trồng trọt, Vụ Khoa học, CN và MT, …)

PGS.TS. Phạm Văn Toản, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Đ/c: Lê Anh Tùng – Phó trưởng phòng Phân tích và thí nghiệm

THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA VIỆN NÔNG NGHIỆP THANH HOÁ VÀ VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ.

Ngày 24 tháng 2 năm 2024, tại Viện Nông nghiệp Thanh Hoá và Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ về ký thỏa thuận hợp tác.

Nội dung hợp tác nhằm thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa Viện Nông nghiệp Thanh Hoá và Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ về các lĩnh vực mà mỗi bên có thế mạnh riêng và có cùng sự quan tâm, nhu cầu hợp tác.

Đại diện Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ: Ông Hồ Huy Cường – Viện trưởng chủ trì cùng đoàn công tác.

Đại diện Viện Nông nghiệp: Ông Nguyễn Đình Hải – Viện trưởng chủ trì và cán bộ chuyên môn thuộc viện;

Cùng nhau ký kết Thỏa thuận hợp tác (sau đây gọi tắt là “Thỏa thuận”), các nội dung gồm:

1. Mục tiêu:

– Phát huy thế mạnh của hai bên nhằm đẩy mạnh hợp tác trong công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phối hợp thực hiện các đề tài, dự án, đề án.

– Chia sẻ thông tin, nguồn vật liệu và tham quan trao đổi kinh nghiệm.

2. Phương thức:

a. Nguyên tắc hợp tác

– Hợp tác song phương, bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

– Các nội dung hợp tác mà hai bên thống nhất tại Thỏa thuận này được triển khai cụ thể trong từng giai đoạn và phù hợp với các điều khoản đã được ký.

b. Phương thức hợp tác

– Hai bên cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời, thường xuyên về các vấn đề nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ phục vụ mục tiêu, nhiệm vụ của mỗi bên theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

– Hai bên ưu tiên dành sự quan tâm tham gia các chương trình mục tiêu, trong chiến lược và kế hoạch phát triển của mỗi bên nhằm hỗ trợ cụ thể, thiết thực, làm tăng hiệu quả của việc hợp tác và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

– Khi có nhu cầu trong phát triển dự án, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, hoặc khi cần tìm đối tác hợp tác, hai bên giành sự ưu tiên trao đổi thông tin trong phạm vi pháp luật cho phép; hợp tác sử dụng nguồn lực theo khả năng của từng bên và phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

3. Nội dung:

– Hợp tác trong đề xuất và phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ liên quan đến cây dừa xiêm (dùa uống nước) trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, dự kiến bắt đầu thực hiện từ năm 2025.

– Hợp tác trong nghiên cứu thử nghiệm và phát triển một số giống rau lai mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá như: Dưa chuột thơm lai F1 Thiên Hương 1, dưa lưới vàng Hoàng Ngân do Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ nghiên cứu chọn tạo, dự kiến thực hiện từ năm 2024.

– Hai bên chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, nguồn vật liệu và nhân lực để phục vụ cho công tác nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án, dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và các địa phương khác.

– Hợp tác trong các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.

4. Lưu ý:

– Thỏa thuận này là căn cứ để triển khai quan hệ hợp tác giữa Viện Nông nghiệp Thanh Hoá và Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ. Hai bên sẽ trực tiếp trao đổi và ký kết các phụ lục trong từng hoạt động cụ thể kèm theo Thỏa thuận này;

– Thường xuyên trao đổi về quan hệ hợp tác và thông báo cho nhau tình hình phát triển của mỗi bên trong các vấn đề thuộc lĩnh vực hợp tác mà hai bên đã thỏa thuận;

– Trong quá trình thực hiện, mỗi bên có thể hủy bỏ Thỏa thuận này với điều kiện phải thông báo cho phía bên kia bằng văn bản ít nhất trước ba (03) tháng; đồng thời việc chấm dứt Thỏa thuận trước thời hạn không phương hại tới hiệu lực của các Hợp đồng chi tiết nêu tại điều III của Thỏa thuận này đã được các bên xác lập trước thời điểm chấm dứt;

– Trong quá trình thực hiện Thỏa thuận này nếu có vấn đề phát sinh, hai bên cùng bàn bạc và phối hợp giải quyết trên tinh thần hợp tác và vì lợi ích chung mà không có sự can thiệp của bên thứ ba;

Thỏa thuận này được lập thành bốn (04) bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ hai (02) bản.

Trên tinh thần hợp tác, hai bên thống nhất thực hiện và trao đổi thông tin để kịp thời nắm bắt các nội dung đã và đang tiến hành triển khai kịp thời nhất./.

Một số hình ảnh của buổi ký kết thoả thuận:

Đ/c Phạm Thị Lý – Trưởng phòng Phân tích và thí nghiệm

Đoàn Viện Nông nghiệp tham gia giải bóng đá Tứ hùng thánh Thanh niên năm 2024 chào mừng Tháng thanh niên năm 2024, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024)

Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Tháng thanh niên năm 2024, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024), Ngày 9/3/2024, tại Sân bóng Việt Hùng, Tp Thanh Hoá, Đoàn Đài PT&TH tỉnh, Đoàn Viện Nông nghiệp, Đoàn Bệnh viện Ung Bướu, Đoàn Sở LĐTB&XH đã phối hợp tổ chức thành công giải bóng đá Tứ hùng thánh Thanh niên năm 2024.
📌Tới dự lễ khai mạc và cổ vũ giải đấu; về phía Đảng uỷ, lãnh đạo các đơn vị có các đồng chí: TS Nguyễn Quang Hưng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu; BS Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch công đoàn, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu; Mai Việt Hà, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài; Hoàng Văn Tuân, UV BCH Đảng bộ, Chánh Văn phòng Viện Nông nghiệp; Lê Chí Giang, UVBCH Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm tư vấn quy hoạch thị trường và chiến lược phát triển nông nghiệp; Về phía Đoàn khối CQ&DN tỉnh có đồng chí Hoàng Mạnh Cường, UV BCH Đảng bộ Khối, UV BTV Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
4 đội tham gia giải đã bốc thăm để phân chia thành 2 cặp thi đấu bán kết. 2 đội thắng sẽ đá trận chung kết để tìm ra đội bóng giành chức vô địch. Với mục tiêu đồng hành cùng đoàn viên thanh niên trong việc phát triển thể thao quần chúng, rèn luyện sức khoẻ theo gương Bác Hồ vĩ đại, giải bóng đá Tứ hùng năm 2024, chính là dịp để các đoàn viên thanh niên tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh.
Với sự cổ vũ sôi động của khán giả, các cầu thủ của 4 đội bóng đã thi đấu nhiệt tình, tạo được nhiều pha bóng đẹp, hấp dẫn.
Sau 4 trận tranh tài hấp dẫn, BTC đã trao Giải phong cách cho Đội Sở LĐTB&XH; trao Giải Ba cho Đội Viện Nông nghiệp; trao Giải Nhì cho Đội Bệnh viện Ung bướu; trao Cúp vô địch cho Đội Đài PT&TH tỉnh.
Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và hưởng ứng tháng thanh niên năm 2024; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên thanh niên có cơ hội giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.
Một số hình ảnh của giải đấu:
Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang chơi bóng bầu dục và văn bản cho biết 'ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH THANH HÓA ම3 3 GIẢI BäNG ĐÁ TÚ HÙNG 26/3/2024 CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY THÀNH APĐOÀN TNCS Há» CHÍ MINH (26/3/1931 26/3° 024) VIỆN NÃNG NGHIỆP 2024 FCTTV-FC'
Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản cho biết 'ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH THANH HÓA GIẢI BÓNG ĐÁ TÚ HÙNG CHÀO MỪNG 93 NGÀY THÀNH ĐOÀN HỔ CHÍ MINH 3 26/3/2024 FCTTV-FC G NGHIỆP'Có thể là hình ảnh về 15 người, mọi người đang chơi bóng đá và mọi người đang chơi bóng bầu dụcCó thể là hình ảnh về 12 người, mọi người đang chơi bóng bầu dục và văn bảnCó thể là hình ảnh về 5 người, bộ vét, xe segway và văn bảnCó thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang chơi bóng đá, mọi người đang chơi tennis và mọi người đang chơi bóng bầu dụcCó thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang chơi bóng bầu dục, mọi người đang chơi bóng đá và văn bảnCó thể là hình ảnh về 4 người và văn bảnCó thể là hình ảnh về 6 người, tàu hỏa và văn bảnCó thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang chơi bóng bầu dục và mọi người đang chơi bóng đáGiải bóng đá chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Ảnh 1.
Cầm Thị Quỳnh Như
Bí thư Đoàn viện

LỄ PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH” XUÂN GIÁP THÌN NĂM 2024

Hòa chung không khí cả nước hưởng ứng Tết Trồng cây năm 2024, góp phần tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm, sáng ngày 15/2/2024, Đoàn Viện Nông nghiệp Thanh Hoá tổ chức Lễ Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại Trung tâm Nghiên cứu khảo nghiệm và Dịch vụ cây trồng
Dự lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Đình Hải – Bí thư Đảng ủy – Viện trưởng ; Lê Khắc Chiến, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng; Hoàng Vũ Thảo – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy – Phó Viện trưởng; các đồng chí Lãnh đạo các phòng, ban thuộc Viện; toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng cùng các đồng chí đoàn viên thanh niên Viện Nông nghiệp.
Ngay sau lễ phát động, các đồng chí Lãnh đạo cùng các đồng chí đoàn viên thanh niên đã ra quân trồng mới hơn 100 cây sưa, cây phong linh và cây phú quý dọc theo các con đường xung quanh Trụ sở Trung tâm và quanh khu mộ Vua Lê Huyền Tông.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, các đoàn viên thanh niên luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng và tham gia trồng cây với một tinh thần vô cùng hăng hái, nhiệt huyết trong những ngày đầu xuân năm mới.
Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa hòa chung không khí Tết trồng cây của cả nước, là khởi đầu cho các hoạt động bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng hằng năm, gây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, góp phần quan trọng, thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
Cùng dịp này, Đoàn Đại biểu Viện Nông nghiệp do đồng chí Nguyễn Đình Hải – Bí thư Đảng ủy – Viện trưởng làm Trưởng đoàn tiến hành Dâng hương, dâng hoa tại Khu mộ vua Lê Huyền Tông.
Một số hình ảnh về Lễ phát động:
Cầm Thị Quỳnh Như
Bí thư Đoàn Viện

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024 TẠI VIỆN NÔNG NGHIỆP

Sáng 19/01/2024, Viện Nông Nghiệp tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức Viên chứng Người lao động nhằm đánh giá hiệu suất công tác trong năm 2023 và đề ra kế hoạch hành động chiến lược cho năm 2024. Hội nghị là dịp để tập trung, đổi mới và chia sẻ kiến thức để đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng công việc và đảm bảo phát triển bền vững của ngành Nông nghiệp.

1. Đánh giá kết quả năm 2023:

Hội nghị được nghe các báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2023 và hoạt động Công đoàn năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;- Báo cáo công khai tài chính của năm 2023; Báo cáo tài chính Công đoàn năm 2023 và dự thảo quy chế chế chi tiêu nội bộ năm 2024, Quy chế dân chủ Viện Nông nghiệp. Đồng thời thống nhất các nội dung trong Kế hoạch phát động thi đua năm 2024 về đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Đăng ký các danh hiệu thi đua chuyên môn:

* Về tập thể

– 10 tập thể trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

– 01 tập thể được đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 01 tập thể được đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

* Về cá nhân: Có ít nhất 80% viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 15% viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

2. Đăng ký thi đua các danh hiệu của tổ chức công đoàn.

– Tập thể: 100% tổ công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công đoàn cơ sở Viện Nông nghiệp đạt danh hiệu Vững mạnh xuất sắc

– Cá nhân: 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

3. Thi đua xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh

– Phấn đấu trong năm 2024, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– 100% cán bộ, viên chức, người lao động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về nêu gương.

4. Thi đua xây dựng cơ quan văn hóa, cơ quan xanh sạch đẹp, cơ quan an toàn về an ninh trật tự; tạo môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện, dân chủ:

* Về tập thể:

Xây dựng Viện Nông nghiệp đạt danh hiệu: Cơ quan văn hóa, Cơ quan an toàn về an ninh trật tự.

– Xây dựng môi trường làm việc theo phương châm : “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật”.

– Không để xảy ra tình trạng cháy nổ, mất cắp gây thiệt hại về vật chất và uy tín của cơ quan.

– Đời sống cán bộ, viên chức, người lao động được đảm bảo. Thu nhập bình quân đạt 07 triệu đồng/tháng

– Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ như hội thao chào mừng các ngày lễ lớn; duy trì CLB cầu lông, bóng bàn.

– Tổ chức cho cán bộ, viên chức, người lao động đi tham quan, du lịch trong nước ít nhất 01 lần/năm

* Về cá nhân:

– 100% cán bộ, viên chức, người lao động tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết của Đảng; 100% cán bộ, viên chức, người lao động tham gia đầy đủ các quỹ xã hội, từ thiện.

– 100% cán bộ, viên chức, người lao động không vi phạm các nội quy của cơ quan, thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-UBND, ngày 01/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

– 100% cán bộ, viên chức, người lao động không vi phạm luật an toàn giao thông.

– 100% cán bộ, viên chức, người lao động thực hành tốt tiết kiệm, chống lãng phí.

6. Tổ chức thực hiện

– Giao cho Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với lãnh đạo cơ quan căn cứ vào kết quả thảo luận và kết luận của Hội nghị để hoàn chỉnh và chính thức ban hành các văn bản nêu trên; xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã nêu trong các báo cáo, kế hoạch tại Hội nghị.

– Giao Ban Thanh tra nhân dân xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Kết luận:

Hội nghị Cán bộ Công chức Viên chứng Người lao động năm 2024 không chỉ là nơi để đánh giá và kế hoạch hóa cho tương lai mà còn là dịp để xây dựng cộng đồng chắc chắn và sáng tạo. Việc hội nhập kiến thức mới và áp dụng công nghệ sẽ chính là chìa khóa để Viện Nông Nghiệp tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp.

Hội nghị đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chứng nhận người lao động. Chung tay cùng nhau hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao đời sống của cộng đồng nông dân./.

Phạm Thị Lý
Trưởng phòng phân tích và thí nghiệm