Giới thiệu

Viện Nông nghiệp Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 664/QĐ-TTg ngày 30-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là mô hình viện nghiên cứu nông nghiệp cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước, tạo tiền đề quan trọng trong việc tập trung nguồn lực, đầu mối nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, tư vấn về chiến lược phát triển và cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ CỦA VIỆN NÔNG NGHIỆP:

Số 271, đường Nguyễn Phục, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.


GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VIỆN NÔNG NGHIỆP:

Là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập, trực thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tư vấn về chiến lược phát triển và cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Viện có nhiệm vụ xây dựng chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ vào nông nghiệp dài hạn, 5 năm và hàng năm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Thực hiện nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ. Tuyển chọn, khảo nghiệm và sản xuất thử giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản, giống nấm và giống vi sinh vật.

Viện Nông nghiệp nhận được rất nhiều sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của các Lãnh đạo Tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ

Thực hiện hoạt động dịch vụ, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm và công nghệ lĩnh vực nông, lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản; cung cấp dịch vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các sản phẩm phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Viện. Lập dự án đầu tư, các dự án quy hoạch, đề án, phương án, mô hình dự án về phát triển nông nghiệp nông thôn; tư vấn đầu tư, thẩm định, khảo sát, thiết kế, giám sát, lắp đặt thi công các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi và hạ tầng nông nghiệp nông thôn; báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư, quy hoạch.

Nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm về nấm, đặc biệt là Nấm Đông Trùng Hạ Thảo, Nấm Linh Chi, … luôn là một trong những thế mạnh của Viện Nông nghiệp

Từ khi thành lập đến nay, viện đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện tăng cường hoạt động dịch vụ tư vấn trong quy hoạch, xây dựng đề án trong nông nghiệp; phối hợp với các trung tâm tổ chức sản xuất, xây dựng thương hiệu và dịch vụ sản phẩm nông nghiệp chất lượng, có giá trị kinh tế cao, như: Đông trùng hạ thảo, sản phẩm nấm ăn và nấm dược liệu, sản phẩm gạo chất lượng cao… Sản xuất, dịch vụ các loại giống cây trồng, vật nuôi phục vụ nhu cầu giống tốt cho sản xuất.

Đội ngũ cán bộ, chuyên viên trẻ và nhiệt huyết luôn là nòng cốt để Viện Nông nghiệp phát triển hơn nữa

Hiện nay, Lãnh đạo Viện Nông nghiệp chỉ đạo tới các phòng ban, đơn vị trực thuộc đã và đang triển khai sản xuất 13.383 kg Trà lúa Bắc Thịnh SNC; 31.004 kg Trà lúa Bắc Thịnh NC; 10.878 kg Trà lúa SUMO; Sản xuất nấm: 5.000 hộp tươi nấm Đông trùng hạ thảo; 50.000 bịch linh chi thương phẩm; Nhân chuyển các giống cây hoa đồng tiền, Lan, chuông, Cúc…, nhân giống các loại cây dược liệu; lan Kim Tuyến. Ngâm và chiết ra các loại rượu từ sản phẩm KHCN: Rượu đông trùng hạ thảo; lan Kim tuyến; Linh chi….

Với những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh thu hút các nguồn lực, triển khai các đề tài, dự án hoạt động khoa học công nghệ trong nông nghiệp, các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, có giá trị kinh tế và dịch vụ tư vấn.


CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN NÔNG NGHIỆP:

Viện Nông nghiệp và các Trung tâm trực thuộc:

Các phòng, ban của Viện Nông nghiệp: