Lễ ký kết Chương trình hợp tác giữa Hội Nông dân tỉnh và Viện Nông nghiệp Thanh Hóa năm 2024

z5471077252325_1dede1f26eb765671aeabe31d48022bd.jpg

Chiều ngày 23/05/2024, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa tổ chức Lễ ký kết Chương trình hợp tác thực hiện nhiệm vụ ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 giữa Hội Nông dân tỉnh và Viện Nông nghiệp Thanh Hóa.

Đồng Chủ trì và tham dự lễ ký kết là đồng chí Nguyễn Đình Hải – Viện trưởng và đồng chí Trần Bình Quân – Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam – Tỉnh Ủy viên – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đến dự buổi lễ còn có đồng chí Nguyễn Đình Tuấn – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Viện Nông nghiệp Thanh Hóa; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, trung tâm trực thuộc của hai cơ quan.

z5471077214129_a1438c852ecdb4e213af2fd655415659.jpg

Toàn cảnh Lễ ký kết.

z5471077255196_95648a70ed2d9002aebacbfbc0ed9834.jpg

Đồng chí Nguyễn Đình Hải – Viện trưởng Viện Nông nghiệp Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Lễ ký kết này được thực hiện nhằm mục đích phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa và Viện Nông nghiệp Thanh Hóa trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chính trị được cấp thẩm quyền giao. Cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình hành động trong việc xây dựng tổ chức Hội, phát triển Viện Nông nghiệp;

q3.jpg

Đồng chí Trần Bình Quân – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Tăng cường hợp tác xây dựng mô hình, chuyển giao tiến bộ Khoa học kỹ thuật sản xuất Nông nghiệp bền vững, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Khai thác tiềm năng, thế mạnh của các bên tham gia để triển khai hiệu quả Chương trình hành động về phát triển nông nghiệp, nông thôn của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết Số 16-NQ/TU, ngày 20/4/2015 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tái cấu trúc ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh, phát triển bền vững và Khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ (KH&CN); chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

z5471077222533_5672ac6e4e19aa95552271c1068a6d31.jpg

Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Lễ ký kết đã diễn ra trong không khí nghiêm túc, thu được nhiều ý kiến đóng góp mang tính xây dựng, cởi mở thể hiện sự đồng lòng của cả hai bên trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn. Cuối cùng, Viện Nông nghiệp và Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã cùng ký Biên bản ghi nhớ Chương trình hợp tác thực hiện nhiệm vụ ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 giữa hai cơ quan, bao gồm 7 nội dung hợp tác phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bên tham gia.

z5471077264100_c5e401ae8ee19b100d0106bd6bcb2719.jpg

z5471077252325_1dede1f26eb765671aeabe31d48022bd.jpg

Đại diện lãnh đạo Viện Nông nghiệp và Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa cùng ký kết Chương trình hợp tác.

Thành công của buổi Lễ ký kết này là một dấu mốc quan trọng để khởi động một sự hợp tác đầy triển vọng giữa hai cơ quan trong công cuộc hiện đại hóa Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Hà Ngọc Thái
P.Quản lý Khoa học

Bài viết liên quan