Giám đốc các trung tâm

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TƯ VẤN QHTT & CLPTNN: LÊ CHÍ GIANG

Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 21/6/2024
ThứBuổi SángBuổi Chiểu
Thứ 2Làm việc tại Trung tâmLàm việc tại Trung tâm
Thứ 3Công tác huyện Hoằng HóaLàm việc tại Trung tâm
Thứ 4Công tác huyện Nông CốngLàm việc tại Trung tâm
Thứ 5Công tác huyện Đông SơnLàm việc tại Trung tâm
Thứ 6Công tác huyện Triệu SơnCông tác huyện Triệu Sơn
Thứ 7
Chủ nhật

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NCKN&DV CÂY TRỒNG: NGUYỄN TRỌNG QUYỀN

Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 21/6/2024
ThứBuổi SángBuổi Chiểu
Thứ 2Làm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quan
Thứ 3Làm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quan
Thứ 4Làm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quan
Thứ 5Làm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quan
Thứ 6Làm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quan
Thứ 7
Chủ nhật

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NCKN&DV VẬT NUÔI: BÙI TUẤN ANH

Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 21/6/2024
ThứBuổi SángBuổi Chiểu
Thứ 2Làm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quan
Thứ 3Làm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quan
Thứ 4Làm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quan
Thứ 5Làm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quan
Thứ 6Làm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quan
Thứ 7
Chủ nhật