Phòng Họp không giấy tờ

Phòng Họp không giấy tờ được xây dựng nhằm mục đích giảm văn bản hành chính trong mỗi cuộc họp, tiết kiệm chi phí in ấn tài liệu, rút ngắn thời gian chuẩn bị họp, tăng cường sự tương tác giữa các thành viên dự họp, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành… 


THÔNG TIN PHIÊN HỌP GẦN NHẤT

Phiên họp: (đang cập nhập)

Thời gian: (đang cập nhập)

Địa điểm (đang cập nhập)

Nội dung cuộc họp: (đang cập nhập)

Tài liệu cuộc họp:

 

Nội dung khóa
Bạn cần nhập mật khẩu để mở khóa nội dung này