Thông báo xét tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP tại Viện Nông nghiệp Thanh Hoá năm 2024

Căn cứ Thông báo số 209/TB-VNN ngày 10/4/2024 của Viện Nông nghiệp Thanh Hoá Về việc xét tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP tại Viện Nông nghiệp Thanh Hoá năm 2024.

Chi tiết Thông báo và File mẫu đăng ký đính kèm bên dưới:

File Mẫu đăng ký: Tải về

 

Bài viết liên quan