Lịch công tác

 

Nhập mật khẩu được cấp tại công văn số  425/VNN-VP  ngày 7/8/2023 của Viện Nông nghiệp Thanh Hóa:

Nội dung khóa
Bạn cần nhập mật khẩu để mở khóa nội dung này