Số hiệu:
Trích yêu:
Thể loại:
Ngày ban hành

THÔNG TIN VĂN BẢN PHÁT HÀNH

STT
Số hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Thể loại
Tải về
1
683/TB-VNN
2021-11-17
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021
tải xuống
2
377/TM-VNN
2021-08-05
Thư mời: Tham gia sàn giao dịch tại Trạm kết nối cung cầu và Hội trợ triển lãm của Viện Nông nghiệp Thanh Hóa
Thông báo
tải xuống
3
949-QĐ/ĐUK
2020-06-23
Quyết định: Chuẩn y kết quả bầu cử Ủy ban Kiểm tra và các chức danh Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Nông nghiệp...
Văn bản Đảng
tải xuống
4
948-QĐ/ĐUK
2020-06-23
Quyết định: Chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Nông nghiệp...
Văn bản Đảng
tải xuống
5
04/TB-HĐXT
2020-05-08
Nội dung ôn tập; thời gian địa điểm phổ biến nội quy, quy chế xét tuyển và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét...
Thông báo
tải xuống
6
1152/QĐ-UBND
2019-04-02
Bảo vệ: Quyết định: về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nông nghiệp Thanh Hóa
Quyết Định
tải xuống
7
173/TB-VNN
2020-04-24
Bảo vệ: Thông báo: Kết luận của Viện trưởng Viện Nông nghiệp trong buổi làm việc với phòng Phân tích và thí nghiệm về việc báo cáo kết quả thực...
Thông báo
tải xuống
8
170/QĐ-KH
2020-04-22
Bảo vệ: V/v: Quy định nộp bài đăng trên website Viện Nông nghiệp Thanh Hóa
Công Văn
tải xuống
9
169/QĐ-VNN
2020-04-22
Bảo vệ: QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được sử dụng trên Công thông tin điện tử...
Quyết Định
tải xuống
10
168/QĐ-VNN
2020-04-22
Bảo vệ: QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban biên tập Website Viện Nông nghiệp Thanh Hóa
Quyết Định
tải xuống
11
167/QĐ-VNN
2020-04-22
Bảo vệ: QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin trên trang mạng Website Viện Nông nghiệp Thanh Hóa
Quyết Định
tải xuống