Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng uỷ Viện Nông nghiệp Thanh Hóa

Sáng ngày 29/12/2023, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa tổ chức hHội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền – UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị; tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Khối các Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Viện, Bí thư các chi bộ trực thuộc Viện cùng toàn thể cán bộ đảng viên trong Đảng bộ; Đồng chí Nguyễn Đình Hải – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Hải – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng phát biểu khai mạc tại hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị đã được nghe Đồng chí Lê Khắc Chiến, phó Bí thư Đảng uỷ – Phó Viện trưởng trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023. Trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trực tiếp là Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và sự nỗ lực quyết tâm cao của cấp ủy, đảng viên trong toàn Đảng bộ, Đảng bộ Viện đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra; Phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ đảng viên và quần chúng trong cơ quan. Ban hành Nghị quyết của Đảng bộ về phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ; chương trình công tác của Đảng ủy năm 2023 để lãnh đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; phân công cụ thể các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách, theo dõi các lĩnh vực, chủ động báo cáo các nội dung được phân công. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, trách nhiệm cao trong năm 2023, Đảng ủy và lãnh đạo chuyên môn đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển ngành trong chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh năm 2023.

Đồng chí Lê Khắc Chiến, phó Bí thư Đảng uỷ – Phó Viện trưởng phát biểu tại Hội nghị

Đảng ủy Viện đã bám sát Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, chương trình công tác năm 2023 để triển khai thực hiện. Đảng ủy đã phối hợp lãnh đạo tốt việc thực hiện quy chế dân chủ, nguyên tắc tập trung dân chủ; quy định về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nội quy, quy chế cơ quan được tập thể lãnh đạo, các phòng, các đơn vị trong cơ quan thực hiện nghiêm túc.
Công tác xây dựng Đảng, cơ quan, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đoàn thể vững mạnh đã được Đảng ủy đặc biệt quan tâm; đã phát huy được tính tiền phong gương mẫu của mỗi Đảng viên trong Đảng bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng các phong trào thi đua, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước,
Đảng ủy đã phối hợp với lãnh đạo chuyên môn đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng cấp trên. Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cơ quan, tập thể lãnh đạo Viện và Đảng ủy Viện đã phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan.
Cũng tại Hội nghị, Đảng bộ Viện đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023: Toàn Đảng bộ tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo và có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2023, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2024; làm tốt công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết liệt, tiếp tục đối mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của của Đảng bộ; Tăng cường, củng cố, xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Hoàng Văn Tuân – Bí thư chi bộ, Chánh Văn phòng phát biểu điều hành Hội nghị
Đồng chí Phạm Xuân Thanh – Bí thư chi bộ, trưởng phòng QLKH phát biểu tham luận
Đồng chí Lê Anh Tùng – Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng phòng PTTN phát biểu tham luận
Đồng chí Nguyễn Trọng Quyền – Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm NCKN&DV Cây trồng phát biểu tham luận
Đồng chí Bùi Tuấn Anh – Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm NCKN&DV Vật nuôi phát biểu tham luận
Đồng chí Lê Chí Giang – Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm TVQHTT&CLPTNN phát biểu tham luận
Đồng chí Lê Xuân Bắc – Bí thư chi bộ, Trưởng phòng KHTH&HTQT phát biểu tham luận

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Huyền – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Viện trong việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2023. Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được đồng chí đề nghị Đảng bộ Viện cần làm rõ chỉ rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan, chỉ rõ địa chỉ và khả năng dự báo để xây dựng kế hoạch khắc phục. Đồng chí cũng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Viện cần thực hiện trong năm 2024: Tăng cường tinh thần đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; Triển khai kịp thời các Chương trình, Nghị quyết của Đảng; đặc biệt quan tâm bổ sung việc cập nhật thông tin kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh cho các bộ đảng viên và quần chúng trong cơ quan. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; từng bước đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thị Huyền – UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Đình Hải – Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Huyền – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, ghi nhận những ý kiến tham luận đóng góp của cán bộ đảng viên để bổ sung hoàn thiện báo cáo, đặc biết nhấn mạnh. Cần tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong năm 2023, tiếp tục triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ. Tăng cường công tác kiểm tra. Giám sát các hoạt động của Đảng bộ và các chi bộ, việc sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề,…. Tăng cường công tác phối hợp với Lãnh đạo chuyên môn theo quy chế phối hợp để lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.  Vì vậy, đòi hỏi các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên phải nỗ lực hơn nữa để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2024 được Hội nghị thảo luận và thống nhất. Đồng chí cũng đề nghị toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ Viện Nông nghiệp ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Hải – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng phát biểu kết luận tại hội nghị

Căn cứ vào thành tích của các tập thể và cá nhân trong năm 2023, Đảng ủy Viện đã trao các quyết định khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Chi bộ Phòng PTTN và Chi bộ phòng KHTH&HTQT được tặng bằng khen
Các Đảng viên có thành tích xuất sắc được tặng bằng khen
Trần Anh Đức
P.QLKH

Đại hội Công đoàn Viện Nông nghiệp Thanh Hóa lần thứ I nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chiều ngày 17/3/2023, Công đoàn Viện Nông nghiệp Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ I nhiệm kỳ 2023 – 2028.  Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Hải,  Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nông nghiệp; đồng chí Lương Thị Huyền Phó chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh; một số đại biểu đơn vị bạn và toàn thể đoàn viên công đoàn Viện Nông nghiệp.

Nhiệm kỳ 2019-2022, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Viện Nông nghiệp và Thường trực Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn lâm thời Viện Nông nghiệp đã phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Chính sách của Đảng và Nhà nước; đã hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác và các chỉ tiêu đề ra, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Toàn cảnh Đại hội
Ban Lãnh đạo Viện Nông nghiệp tham dự và chỉ đạo Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm đẩy mạnh và có nhiều đổi mới về phương thức tuyên truyền, tận dụng ưu thế của internet và mạng xã hội kết hợp với hệ thống văn bản điện tử của cơ quan. Vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động từng bước được đảm bảo. Ban chấp hành Công đoàn lâm thời đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn viên được tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ, quy định có liên quan trực tiếp đến đoàn viên công đoàn.

Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo tại Đại hội.
Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo tại Đại hội.
Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo tại Đại hội.

Cơ chế dân chủ tại cơ sở được đảm bảo. Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động được quan tâm, thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc. Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công chức và người lao động.

Các chế độ, chính sách về tiền lương, tiền công, BHXH, BHYT, BHTN và các phụ cấp khác được chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, luân chuyển, nâng lương cho CBVCLĐ được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch.

Công tác động viên, thăm hỏi khi đoàn viên ốm đau, gia đình có việc hiếu, việc hỷ được thực hiện chu đáo, kịp thời. Đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất được công đoàn hỗ trợ và đề xuất với công đoàn cấp trên xem xét hỗ trợ.

Hoạt động xã hội của công đoàn tiếp tục được duy trì tốt. Công đoàn đã vận động CBVCLĐ đóng góp các loại quỹ, phong trào như: Quỹ phòng chống COVID-19, Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Hỗ trợ đoàn viên CNVCLĐ Công đoàn Thanh Hóa”…

Đồng chí Nguyễn Đình Hải, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nông nghiệp Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Lương Thị Huyền, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Viện Nông nghiệp đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. 100% đoàn viên có việc làm ổn định, đời sống ngày một nâng lên;…

Phát phiếu bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới cho Đại biểu
Phát phiếu bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới cho Đại biểu
Phát phiếu bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới cho Đại biểu
Ban Lãnh đạo Viện Nông nghiệp thực hiện việc bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn khóa mới
Các đại biểu thực hiện việc bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn khóa mới

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Báo Thanh Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 09 đồng chí; đồng chí Phạm Thị Lý, Trưởng phòng Phân tích và Thí nghiệm tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Viện Nông nghiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028.

Các đồng chí trong BCH công đoàn lâm thời lên nhận quà kỷ niệm hoàn thành kết thúc nhiệm kỳ
Ban Lãnh đạo Viện chúc mừng BCH Công đoàn mới, nhiệm kỳ 2023-2028
Đại diện Công đoàn Viên chức tỉnh chúc mừng BCH Công đoàn mới, nhiệm kỳ 2023-2028
Đại diện các Công đoàn bạn chúc mừng Đại hội Công đoàn Viện thành công tốt đẹp
Tập thể Ban Lãnh đạo Viện, BCH Công đoàn Viện, Đại diện Công đoàn viên chức tỉnh và cán bộ, viên chức Viện Nông nghiệp chụp ảnh lưu niêm

Một số chương trình Văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn Viện Nông nghiệp:

Trần Anh Đức
Văn phòng Viện

Bài tham luận Về “ Đổi mới tư duy, nhận thức, tác phong, lề lối làm việc góp phần nâng cao hiệu quả công việc thời gian qua” tại Viện Nông nghiệp nói riêng và công việc của một đảng viên nói chung.

Là đảng viên thuộc Đảng ủy Viện Nông nghiệp – đơn vị sinh hoạt thuộc Công đoàn viên chức tỉnh, tôi tên là Phạm Thị Lý – Ủy viên BCH đảng ủy Viện Nông nghiệp – Bí thư chi bộ phòng Phân tích và thí nghiệm – Trưởng phòng phân tích và thí nghiệm – Chủ tịch công đoàn cơ sở Viện Nông nghiệp, xin được tham luận với hội nghị chủ đề: Về “ Đổi mới tư duy, nhận thức, tác phong, lề lối làm việc góp phần nâng cao hiệu quả công việc thời gian qua” tại Viện Nông nghiệp nói riêng và công việc của một đảng viên nói chung.

Thưa toàn thể các đồng chí

Viện Nông nghiệp là đơn vị được Thủ thướng Chính phủ ra quyết định thành lập ngày 30 tháng 5 măn 2018, được sáp nhập từ 7 đơn vị trực thuộc của sở Nông nghiệp, phát triển nông thôn và sở Khoa học và công nghệ hợp thành.

Trong 3 năm qua, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, Đảng uỷ Viện Nông nghiệp đã kịp thời ban hành các văn bản[1] lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khoá XII) “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp với tình hình thực tiễn tại Viện; xác định cụ thể, nội dung học tập và làm theo Bác, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận 97 ngày 15/5/2014, Kết luận 54 ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và những chủ trương, chính sách về lĩnh vực an ninh lương thực, phòng, chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm….Lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế – xã hội; là vấn đề có tính chiến lược trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự nghiệp cách mạng của Đảng ta.

 Nhận thức về vai trò, ý nghĩa cũng như hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và người lao động tại Viện Nông nghiệp. Nhất là nhận thức của người cán bộ, đảng viên về vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn được nâng lên, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, Nhân dân cùng chung sức, đồng lòng với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Đồng thời, sứ mệnh khi ra đời mang tên Viện Nông nghiệp thuộc tỉnh Thanh Hóa là sự nỗ lực rất lớn, sự quan tâm hàng đầu của các cấp, sở ban ngành thuộc tỉnh Thanh Hóa rành ưu tiên cho lĩnh vực Nông nghiệp nói chung và dành cho Viện Nông nghiệp chúng tôi nói riêng.

Xác định được sự kỳ vọng của tỉnh, đảng ủy viện Nông nghiệp, tập thể lãnh đạo Viện Nông nghiệp đã chỉ đạo và điều hành đảng ủy, các chi bộ, đảng viên người lao động nhận định rõ việc “ Đổi mới tư duy, nhận thức, tác phong, lề lối làm việc góp phần nâng cao hiệu quả công việc thời gian qua” tại Viện Nông nghiệp. Từ khi sáp nhập đến nay có nhiều bước tiến quan trọng và dần ổn định được hướng đi cho lĩnh vực nông nghiệp với nhiệm vụ vừa nghiên cứu vừa sản xuất dịch vụ để sau năm 2025 Viện nông nghiệp sẽ tự chủ hoàn toàn.

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ thường xuyên, đặt hàng và các nhiệm vụ khoa học công nghệ, Viện Nông nghiệp đã kịp thời ban hành các cơ chế, xây dựng quy chế nội bộ, hỗ trợ thúc đẩy phát triển để cán bộ thuộc đơn vị  luôn tạo được sự khích lệ, khuyến khích, chuyên tâm cho nhiệm vụ chuyên môn nhằm định hướng phát triển chung Viện nông nghiệp để tăng trưởng về kinh tế tăng thu nhập cho cán bộ trong nghề yên tâm công tác.

Tập thể lãnh đạo Viện Nông nghiệp luôn động viên, hỗ trợ về nhu cầu đào tạo, nâng cao trình độ, quán triệt tư tưởng bao cấp, trì trệ và bảo thủ, định hướng cơ chế dân chủ cơ sở, chủ động công việc, thảo luận phương pháp tổ chức triển khai các nhiệm vụ khoán định mức, kinh thông tư tưởng thụ động, chờ đợi, rèn luyện tác phong xử lý công việc cuốn chiếu và khuyến khích tính tự chủ, tự giác của tất cả các đảng viên và tập thể người lao động từng bộ phận thuộc Viện Nông nghiệp.

Cán bộ, đảng viên, người lao động tại Viện Nông nghiệp luôn phát huy, duy trì và phát triển các sản phẩm từ nghiên cứu khoa học để ứng dụng và vận dụng vào thực tiễn sản xuất tại đơn vị, gắn việc sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm như: (12 loại sản phẩm nấm ăn nấm dược liệu, các sản phẩm lúa, gạo bắc Thịnh, rau, đậu, các sản phẩm từ hải sản, Tôm, Cua, cá đặc sản từ lĩnh vực thủy sản và đặc biệt rượu đông trùng hạ thảo được thực hiện từ khâu sản xuất đông trùng hạ thảo làm nền tảng.

Với cách làm linh hoạt của từng bộ phận, đảng viên được tập thể lãnh đạo Viện Nông nghiệp giao cho từ đầu năm đã được đẩy mạnh và đạt những kết quả tích cực, các sản phẩm đã dần được thị trường biết đến công nhận, đa phần cán bộ đã yên tâm công tác và thu nhập ổn định qua sự chỉ đạo, định hướng của tập thể lãnh đạo Viện Nông nghiệp.

 Xác định rõ, là cán bộ thuộc Viện Nông nghiệp, không đơn thuần là thực hiện các nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học thuần túy, mà phải linh hoạt, kết hợp giữa công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng sản xuất dich vụ để khích lệ tính chủ động, tư duy đổi mới, xóa bỏ sự trì trệ, ỷ lại của một số ít cán bộ, đảng viên thời gian trước, đồng thời đa dạng hình thức tổ chức sản xuất, nhất là triển khai các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả, thu nhập cao cho cán bộ và người dân liên quan. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng vật nuôi, giảm chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm ra thị trường và có thu nhập cho cán bộ lao động tương xứng thời gian qua.

Thưa toàn thể các đồng chí

Những thành tích đạt được sau gần 5 năm thành lập Viện Nông nghiệp, sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khoá XII) “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là hết sức tự hào, có ý nghĩa rất lớn, nhưng vẫn cần phải thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, hạn chế đó là:

Vẫn còn lúng túng, thụ động, về tính chủ động của một số ít bộ phận đảng viên chưa đổi mới, thích ứng với tình hình hiện tại;

Công tác phát triển các sản phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và sự kỳ vọng của các cấp, sở ban ngành trong tỉnh đối với Viện Nông nghiệp;

Việc mở rộng, phát triển các mô hình liên kết, hợp tác chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao; sản phẩm nông nghiệp có giá trị gia tăng cao còn ít, khả năng cạnh tranh thấp;

Công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, dự báo thị trường, tìm kiếm kênh tiêu thụ mới chưa được đẩy mạnh; việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn, quy chuẩn còn hạn chế;

Việc ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ còn chậm;

Việc duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng của thương hiệu các sản phẩm của Viện Nông nghiệp vẫn chưa ổn định, bền vững;

Nguồn lực đầu tư còn khiêm tốn; chưa hình thành nhiều các chuỗi liên kết sản xuất hàng hóa quy mô lớn, phát triển nông nghiệp gắn với phát triển đô thị, dịch vụ còn rất hạn chế.

Thưa toàn thể các đồng chí

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 68 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ và hướng tới kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; cương vị là một đảng viên, tôi chân thành cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho phép tôi được trình bày tham luận của đơn vị mình góp phần nhỏ bổ sung số liệu đến Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Chủ tịch Hồ chí minh kính yêu của chúng ta là tấm gương cao đẹp về ý chí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, thương dân tha thiết, tinh thần cách mạng vô sản, trong sáng. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là sự kết tinh truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục và lâu dài của Đảng ta. Mỗi người đảng viên chúng ta luôn thấm nhuần tư tưởng của Người, từ cá thể sẽ tạo nên tập thể, từ tập thể sẽ tạo nên phong trào để toàn đảng toàn dân luôn hướng theo và làm theo.

Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và toàn thể quý đại biểu tại hội nghị đã tạo điều kiện cho tôi thời gian tham luận.

Tôi xin hết và chúc hội nghị thành công tốt đẹp!

[1] Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 21/1/2022; Kế hoạch số 15-KH/ĐU ngày 24/2/2023

Phạm Thị Lý
TP. Phân tích và Thí nghiệm, Chủ tịch Công đoàn Viện

BÁO CÁO: Kết quả Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Viện Nông nghiệp, nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐUK, ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 – 2025, Đảng ủy Viện Nông nghiệp Thanh Hóa báo cáo như sau:

I- Công tác chuẩn bị đại hội

1.1.  Công tác triển khai, quán triệt thực hiện các văn bản cấp trên 

Ngay sau khi có hướng dẫn của Đảng ủy Khối về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, Đảng ủy Viện Nông nghiệp (sau đây gọi tắt là Đảng ủy Viện) đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt đến các chi bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy khối; ban hành Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 04/5/2022 của Đảng ủy Viện về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

1.2. Về công tác chỉ đạo chuẩn bị văn kiện đại hội 

Đảng ủy Viện đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ chỉ đạo Ban chấp hành chi bộ chuẩn bị các nội dung của Đại hội theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Viện và phù hợp với tình hình cụ thể của chi bộ. Chi bộ giao từng đồng chí trong chi ủy, chi bộ tiến hành xây dựng đề cương chi tiết, thu thập số liệu để viết báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành, dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình hành động và các nội dung liên quan khác trình đại hội. Nội dung các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ theo đúng hướng dẫn đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Các nội dung văn kiện khác như chương trình, nội quy, quy chế làm việc, diễn văn khai mạc, bế mạc, kịch bản điều hành đại hội, lễ tân, khánh tiết được chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy định.

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội trong toàn thể cán bộ, đảng viên nhằm tạo thành đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ. Đặc biệt, về thời gian tổ chức Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu tất cả các chi bộ chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội, hoàn thành trong tháng 9/2022.

1.3. Về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội

Công tác chuẩn bị nhân sự ban chấp hành chi bộ, bí thư, phó bí thư, khóa mới được tiến hành chặt chẽ, tuần tự theo các bước, từ việc rà soát quy hoạch, tổ chức lấy ý kiến giới thiệu trong chi bộ, nơi cư trú, nơi công tác, hồ sơ nhân sự, kết luận lịch sử chính trị và chính trị hiện nay đều được thực hiện chu đáo, dân chủ, đảm bảo nguyên tắc, đúng quy trình và đảm bảo số dư theo quy định trước khi trình ra đại hội.

Để triển khai hiệu quả và đảm bảo quy định, hướng dẫn của Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện đã trực tiếp duyệt Chương trình Đại hội, Đề án nhân sự, Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội của các chi bộ; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy dự và chỉ đạo Đại hội của các chi bộ.

II- Kết quả đại hội

2.1. Đại hội điểm

Được sự thống nhất của Đảng ủy Viện, đại hội chi bộ Văn phòng được tiến hành đại hội điểm ngày 29 tháng 6 năm 2022. Kết quả đại hội đã bầu ra Bí thư, 01 Phó Bí thư Chi bộ. Bầu cử bí thư, phó bí thư chi bộ dân chủ, đúng quy định, theo đúng phương án nhân sự Đại hội với số phiếu tập trung cao.

Sau Đại hội điểm, Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để đánh giá, rút kinh nghiệm, thống nhất chỉ đạo tổ chức Đại hội. Về phía Đảng uỷ Khối, đồng chí Trần Thị Hồng Trang – Uỷ viên BCH, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Khối đã tham dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng uỷ Viện yêu cầu tất cả các bí thư chi bộ nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm theo ý kiến chỉ đạo của đại diện Đảng uỷ Khối để tổ chức thành công đại hội chi bộ.

2.2. Kết quả bầu cử tại đại hội

Đến thời điểm hiện nay 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện đã tổ chức thành công đại hội.

Công tác nhân sự các chi bộ được thực hiện theo đúng quy định của cấp trên. Tại đại hội đã bầu đủ, bầu đúng số lượng theo Đề án nhân sự được Đảng ủy Viện phê duyệt. Nhìn chung, kết quả bầu cử cơ bản đạt được yêu cầu; kết quả: 01 Đại hội chỉ bầu Bí thư; 02 Đại hội bầu Bí thư, Phó Bí thư; 04 Đại hội bầu Chi uỷ; 01 07/7 Chi bộ Bí thư là Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm trực thuộc Viện; 01 01 Chi bộ bầu thiếu so với số lượng cần bầu; Tổng số chi ủy viên: 21 đ/c, tái cử: 15 đ/c (71,4%), tham gia lần đầu: 06 đ/c (28,6%), chi ủy viên nữ: 04 đ/c (19%)  (Chi tiết tại biểu 1A, 1B đính kèm). Tại các Đại hội cũng đã thông qua được Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025 với những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, sát với thực tiễn, đồng thời đưa ra được những giải pháp thực hiện mang tính thiết thực, hiệu quả.

III- Một số kinh nghiệm rút ra trong quá trình đại hội

3.1. Về công tác chuẩn bị đại hội

Phải tổ chức quán triệt kịp thời và đầy đủ yêu cầu, nội dung các chỉ thị, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên về tổ chức Đại hội. Tăng cường sự chỉ đạo của Đảng ủy trong quá trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đến khâu tổ chức đại hội. Công tác chuẩn bị văn kiện trình đại hội phải chu đáo, tập trung làm rõ những nội dung căn bản, trọng tâm. Quy trình thực hiện công tác nhân sự phải thận trọng, chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy trình. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ, năng lực công tác và uy tín cá nhân; bảo đảm sau khi kiện toàn nhân sự Đại hội không phát sinh vấn đề tư tưởng trong chi bộ, Đảng bộ.

2- Về tổ chức đại hội 

Trong chương trình đại hội chính thức, Đoàn chủ tịch đại hội cần có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, hợp lý cho từng thành viên, phải bám sát chương trình, kịch bản theo đúng nội dung đã được đại hội thông qua. Đối với Ban kiểm phiếu cần chọn những đại biểu có khả năng và kinh nghiệm tham gia ban kiểm phiếu, nhất là trưởng ban kiểm phiếu. Trước khi phát phiếu bầu cử, ban kiểm phiếu cần nắm chắc số lượng đại biểu có mặt tại đại hội, thực hiện việc kiểm phiếu nhanh và chính xác.

Một số hình ảnh về Đại hội các Chi bộ:

 

Đại hội Chi bộ Trung tâm NCKN&DV Vật nuôi

 

Đại hội Chi bộ Trung tâm NCKN&DV Cây trồng
Đại hội Chi bộ Trung tâm Tư vấn Quy hoạch thị trường và chiến lược phát triển Nông nghiệp

Cầm Thị Quỳnh Như
Bí thư Đoàn Viện

Đại hội Đảng bộ Viện Nông nghiệp Thanh Hoá lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025

[wow class=”fadeInDown” duration=”10″](Baothanhhoa.vn) – Sáng 5-6, Đảng bộ Viện Nông nghiệp Thanh Hoá tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự đại hội có đại diện Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. (Hải Đăng)[/wow]

 

Đại hội Đảng bộ Viện Nông nghiệp Thanh Hoá lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Viện Nông nghiệp Thanh Hóa.

[wow class=”fadeInDown” duration=”10″]Sau gần 2 năm thành lập, Đảng bộ Viện Nông nghiệp Thanh Hoá đã nỗ lực, cố gắng thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp, củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Trong hoạt động nghiên cứu, khoa học công nghệ, Đảng bộ Viện đã chỉ đạo thực hiện 25 chương trình, nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ các cấp và đơn đặt hàng trong các lĩnh vực cây trồng, lâm nghiệp, thuỷ sản, chăn nuôi, công nghệ sinh học… Ngoài ra, Viện còn thực hiện 13 công trình dự án, kết nối liên kết, sản xuất, tiêu thụ một số sản phẩm trồng trọt, thuỷ sản cho bà con nông dân và các doanh nghiệp hoạt động sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Tổng doanh thu hoạt động sản xuất, dịch vụ và tư vấn, thị trường năm 2109 đạt gần 20 tỷ đồng.[/wow]

Đại hội Đảng bộ Viện Nông nghiệp Thanh Hoá lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại diện Đảng ủy trình bày báo cáo tại đại hội.

[wow class=”fadeInDown” duration=”10″]Với phương châm hành động: “ Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Viện Nông nghiệp tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng lợi thế về khoa học công nghệ, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao, bảo đảm phát triển bền vững. Huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển và cơ sở hạ tầng. Quan tâm chăm lo phát triển nguồn nhân lực. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất, xây dựng Viện Nông nghiệp ngày càng phát triển toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội của tỉnh.[/wow]

Đại hội Đảng bộ Viện Nông nghiệp Thanh Hoá lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội bỏ phiếu Ban Chấp hành đảng bộ Viện Nông nghiệp khóa I.

[wow class=”fadeInDown” duration=”10″]Đại hội đã bầu Ban chấp hàng Đảng bộ Viện Nông nghiệp Thanh Hoá khóa I, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trong thời gian tới.[/wow]

Trích dẫn: Lê Ngọc Hạnh, Trưởng phòng KHTH&HTQT

Viện Nông nghiệp Thanh Hóa