Đại hội Công đoàn Viện Nông nghiệp Thanh Hóa lần thứ I nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chiều ngày 17/3/2023, Công đoàn Viện Nông nghiệp Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ I nhiệm kỳ 2023 – 2028.  Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Hải,  Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nông nghiệp; đồng chí Lương Thị Huyền Phó chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh; một số đại biểu đơn vị bạn và toàn thể đoàn viên công đoàn Viện Nông nghiệp.

Nhiệm kỳ 2019-2022, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Viện Nông nghiệp và Thường trực Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn lâm thời Viện Nông nghiệp đã phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Chính sách của Đảng và Nhà nước; đã hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác và các chỉ tiêu đề ra, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Toàn cảnh Đại hội
Ban Lãnh đạo Viện Nông nghiệp tham dự và chỉ đạo Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm đẩy mạnh và có nhiều đổi mới về phương thức tuyên truyền, tận dụng ưu thế của internet và mạng xã hội kết hợp với hệ thống văn bản điện tử của cơ quan. Vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động từng bước được đảm bảo. Ban chấp hành Công đoàn lâm thời đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn viên được tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ, quy định có liên quan trực tiếp đến đoàn viên công đoàn.

Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo tại Đại hội.
Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo tại Đại hội.
Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo tại Đại hội.

Cơ chế dân chủ tại cơ sở được đảm bảo. Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động được quan tâm, thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc. Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công chức và người lao động.

Các chế độ, chính sách về tiền lương, tiền công, BHXH, BHYT, BHTN và các phụ cấp khác được chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, luân chuyển, nâng lương cho CBVCLĐ được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch.

Công tác động viên, thăm hỏi khi đoàn viên ốm đau, gia đình có việc hiếu, việc hỷ được thực hiện chu đáo, kịp thời. Đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất được công đoàn hỗ trợ và đề xuất với công đoàn cấp trên xem xét hỗ trợ.

Hoạt động xã hội của công đoàn tiếp tục được duy trì tốt. Công đoàn đã vận động CBVCLĐ đóng góp các loại quỹ, phong trào như: Quỹ phòng chống COVID-19, Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Hỗ trợ đoàn viên CNVCLĐ Công đoàn Thanh Hóa”…

Đồng chí Nguyễn Đình Hải, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nông nghiệp Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Lương Thị Huyền, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Viện Nông nghiệp đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. 100% đoàn viên có việc làm ổn định, đời sống ngày một nâng lên;…

Phát phiếu bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới cho Đại biểu
Phát phiếu bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới cho Đại biểu
Phát phiếu bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới cho Đại biểu
Ban Lãnh đạo Viện Nông nghiệp thực hiện việc bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn khóa mới
Các đại biểu thực hiện việc bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn khóa mới

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Báo Thanh Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 09 đồng chí; đồng chí Phạm Thị Lý, Trưởng phòng Phân tích và Thí nghiệm tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Viện Nông nghiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028.

Các đồng chí trong BCH công đoàn lâm thời lên nhận quà kỷ niệm hoàn thành kết thúc nhiệm kỳ
Ban Lãnh đạo Viện chúc mừng BCH Công đoàn mới, nhiệm kỳ 2023-2028
Đại diện Công đoàn Viên chức tỉnh chúc mừng BCH Công đoàn mới, nhiệm kỳ 2023-2028
Đại diện các Công đoàn bạn chúc mừng Đại hội Công đoàn Viện thành công tốt đẹp
Tập thể Ban Lãnh đạo Viện, BCH Công đoàn Viện, Đại diện Công đoàn viên chức tỉnh và cán bộ, viên chức Viện Nông nghiệp chụp ảnh lưu niêm

Một số chương trình Văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn Viện Nông nghiệp:

Trần Anh Đức
Văn phòng Viện

Bài viết liên quan