BÁO CÁO: Kết quả Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Viện Nông nghiệp, nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐUK, ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 – 2025, Đảng ủy Viện Nông nghiệp Thanh Hóa báo cáo như sau:

I- Công tác chuẩn bị đại hội

1.1.  Công tác triển khai, quán triệt thực hiện các văn bản cấp trên 

Ngay sau khi có hướng dẫn của Đảng ủy Khối về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, Đảng ủy Viện Nông nghiệp (sau đây gọi tắt là Đảng ủy Viện) đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt đến các chi bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy khối; ban hành Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 04/5/2022 của Đảng ủy Viện về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

1.2. Về công tác chỉ đạo chuẩn bị văn kiện đại hội 

Đảng ủy Viện đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ chỉ đạo Ban chấp hành chi bộ chuẩn bị các nội dung của Đại hội theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Viện và phù hợp với tình hình cụ thể của chi bộ. Chi bộ giao từng đồng chí trong chi ủy, chi bộ tiến hành xây dựng đề cương chi tiết, thu thập số liệu để viết báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành, dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình hành động và các nội dung liên quan khác trình đại hội. Nội dung các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ theo đúng hướng dẫn đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Các nội dung văn kiện khác như chương trình, nội quy, quy chế làm việc, diễn văn khai mạc, bế mạc, kịch bản điều hành đại hội, lễ tân, khánh tiết được chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy định.

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội trong toàn thể cán bộ, đảng viên nhằm tạo thành đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ. Đặc biệt, về thời gian tổ chức Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu tất cả các chi bộ chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội, hoàn thành trong tháng 9/2022.

1.3. Về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội

Công tác chuẩn bị nhân sự ban chấp hành chi bộ, bí thư, phó bí thư, khóa mới được tiến hành chặt chẽ, tuần tự theo các bước, từ việc rà soát quy hoạch, tổ chức lấy ý kiến giới thiệu trong chi bộ, nơi cư trú, nơi công tác, hồ sơ nhân sự, kết luận lịch sử chính trị và chính trị hiện nay đều được thực hiện chu đáo, dân chủ, đảm bảo nguyên tắc, đúng quy trình và đảm bảo số dư theo quy định trước khi trình ra đại hội.

Để triển khai hiệu quả và đảm bảo quy định, hướng dẫn của Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện đã trực tiếp duyệt Chương trình Đại hội, Đề án nhân sự, Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội của các chi bộ; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy dự và chỉ đạo Đại hội của các chi bộ.

II- Kết quả đại hội

2.1. Đại hội điểm

Được sự thống nhất của Đảng ủy Viện, đại hội chi bộ Văn phòng được tiến hành đại hội điểm ngày 29 tháng 6 năm 2022. Kết quả đại hội đã bầu ra Bí thư, 01 Phó Bí thư Chi bộ. Bầu cử bí thư, phó bí thư chi bộ dân chủ, đúng quy định, theo đúng phương án nhân sự Đại hội với số phiếu tập trung cao.

Sau Đại hội điểm, Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để đánh giá, rút kinh nghiệm, thống nhất chỉ đạo tổ chức Đại hội. Về phía Đảng uỷ Khối, đồng chí Trần Thị Hồng Trang – Uỷ viên BCH, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Khối đã tham dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng uỷ Viện yêu cầu tất cả các bí thư chi bộ nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm theo ý kiến chỉ đạo của đại diện Đảng uỷ Khối để tổ chức thành công đại hội chi bộ.

2.2. Kết quả bầu cử tại đại hội

Đến thời điểm hiện nay 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện đã tổ chức thành công đại hội.

Công tác nhân sự các chi bộ được thực hiện theo đúng quy định của cấp trên. Tại đại hội đã bầu đủ, bầu đúng số lượng theo Đề án nhân sự được Đảng ủy Viện phê duyệt. Nhìn chung, kết quả bầu cử cơ bản đạt được yêu cầu; kết quả: 01 Đại hội chỉ bầu Bí thư; 02 Đại hội bầu Bí thư, Phó Bí thư; 04 Đại hội bầu Chi uỷ; 01 07/7 Chi bộ Bí thư là Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm trực thuộc Viện; 01 01 Chi bộ bầu thiếu so với số lượng cần bầu; Tổng số chi ủy viên: 21 đ/c, tái cử: 15 đ/c (71,4%), tham gia lần đầu: 06 đ/c (28,6%), chi ủy viên nữ: 04 đ/c (19%)  (Chi tiết tại biểu 1A, 1B đính kèm). Tại các Đại hội cũng đã thông qua được Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025 với những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, sát với thực tiễn, đồng thời đưa ra được những giải pháp thực hiện mang tính thiết thực, hiệu quả.

III- Một số kinh nghiệm rút ra trong quá trình đại hội

3.1. Về công tác chuẩn bị đại hội

Phải tổ chức quán triệt kịp thời và đầy đủ yêu cầu, nội dung các chỉ thị, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên về tổ chức Đại hội. Tăng cường sự chỉ đạo của Đảng ủy trong quá trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đến khâu tổ chức đại hội. Công tác chuẩn bị văn kiện trình đại hội phải chu đáo, tập trung làm rõ những nội dung căn bản, trọng tâm. Quy trình thực hiện công tác nhân sự phải thận trọng, chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy trình. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ, năng lực công tác và uy tín cá nhân; bảo đảm sau khi kiện toàn nhân sự Đại hội không phát sinh vấn đề tư tưởng trong chi bộ, Đảng bộ.

2- Về tổ chức đại hội 

Trong chương trình đại hội chính thức, Đoàn chủ tịch đại hội cần có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, hợp lý cho từng thành viên, phải bám sát chương trình, kịch bản theo đúng nội dung đã được đại hội thông qua. Đối với Ban kiểm phiếu cần chọn những đại biểu có khả năng và kinh nghiệm tham gia ban kiểm phiếu, nhất là trưởng ban kiểm phiếu. Trước khi phát phiếu bầu cử, ban kiểm phiếu cần nắm chắc số lượng đại biểu có mặt tại đại hội, thực hiện việc kiểm phiếu nhanh và chính xác.

Một số hình ảnh về Đại hội các Chi bộ:

 

Đại hội Chi bộ Trung tâm NCKN&DV Vật nuôi

 

Đại hội Chi bộ Trung tâm NCKN&DV Cây trồng
Đại hội Chi bộ Trung tâm Tư vấn Quy hoạch thị trường và chiến lược phát triển Nông nghiệp

Cầm Thị Quỳnh Như
Bí thư Đoàn Viện

Bài viết liên quan