Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng uỷ Viện Nông nghiệp Thanh Hóa

Sáng ngày 29/12/2023, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa tổ chức hHội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền – UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị; tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Khối các Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Viện, Bí thư các chi bộ trực thuộc Viện cùng toàn thể cán bộ đảng viên trong Đảng bộ; Đồng chí Nguyễn Đình Hải – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Hải – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng phát biểu khai mạc tại hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị đã được nghe Đồng chí Lê Khắc Chiến, phó Bí thư Đảng uỷ – Phó Viện trưởng trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023. Trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trực tiếp là Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và sự nỗ lực quyết tâm cao của cấp ủy, đảng viên trong toàn Đảng bộ, Đảng bộ Viện đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra; Phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ đảng viên và quần chúng trong cơ quan. Ban hành Nghị quyết của Đảng bộ về phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ; chương trình công tác của Đảng ủy năm 2023 để lãnh đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; phân công cụ thể các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách, theo dõi các lĩnh vực, chủ động báo cáo các nội dung được phân công. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, trách nhiệm cao trong năm 2023, Đảng ủy và lãnh đạo chuyên môn đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển ngành trong chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh năm 2023.

Đồng chí Lê Khắc Chiến, phó Bí thư Đảng uỷ – Phó Viện trưởng phát biểu tại Hội nghị

Đảng ủy Viện đã bám sát Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, chương trình công tác năm 2023 để triển khai thực hiện. Đảng ủy đã phối hợp lãnh đạo tốt việc thực hiện quy chế dân chủ, nguyên tắc tập trung dân chủ; quy định về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nội quy, quy chế cơ quan được tập thể lãnh đạo, các phòng, các đơn vị trong cơ quan thực hiện nghiêm túc.
Công tác xây dựng Đảng, cơ quan, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đoàn thể vững mạnh đã được Đảng ủy đặc biệt quan tâm; đã phát huy được tính tiền phong gương mẫu của mỗi Đảng viên trong Đảng bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng các phong trào thi đua, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước,
Đảng ủy đã phối hợp với lãnh đạo chuyên môn đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng cấp trên. Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cơ quan, tập thể lãnh đạo Viện và Đảng ủy Viện đã phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan.
Cũng tại Hội nghị, Đảng bộ Viện đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023: Toàn Đảng bộ tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo và có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2023, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2024; làm tốt công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết liệt, tiếp tục đối mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của của Đảng bộ; Tăng cường, củng cố, xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Hoàng Văn Tuân – Bí thư chi bộ, Chánh Văn phòng phát biểu điều hành Hội nghị
Đồng chí Phạm Xuân Thanh – Bí thư chi bộ, trưởng phòng QLKH phát biểu tham luận
Đồng chí Lê Anh Tùng – Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng phòng PTTN phát biểu tham luận
Đồng chí Nguyễn Trọng Quyền – Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm NCKN&DV Cây trồng phát biểu tham luận
Đồng chí Bùi Tuấn Anh – Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm NCKN&DV Vật nuôi phát biểu tham luận
Đồng chí Lê Chí Giang – Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm TVQHTT&CLPTNN phát biểu tham luận
Đồng chí Lê Xuân Bắc – Bí thư chi bộ, Trưởng phòng KHTH&HTQT phát biểu tham luận

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Huyền – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Viện trong việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2023. Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được đồng chí đề nghị Đảng bộ Viện cần làm rõ chỉ rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan, chỉ rõ địa chỉ và khả năng dự báo để xây dựng kế hoạch khắc phục. Đồng chí cũng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Viện cần thực hiện trong năm 2024: Tăng cường tinh thần đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; Triển khai kịp thời các Chương trình, Nghị quyết của Đảng; đặc biệt quan tâm bổ sung việc cập nhật thông tin kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh cho các bộ đảng viên và quần chúng trong cơ quan. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; từng bước đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thị Huyền – UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Đình Hải – Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Huyền – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, ghi nhận những ý kiến tham luận đóng góp của cán bộ đảng viên để bổ sung hoàn thiện báo cáo, đặc biết nhấn mạnh. Cần tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong năm 2023, tiếp tục triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ. Tăng cường công tác kiểm tra. Giám sát các hoạt động của Đảng bộ và các chi bộ, việc sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề,…. Tăng cường công tác phối hợp với Lãnh đạo chuyên môn theo quy chế phối hợp để lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.  Vì vậy, đòi hỏi các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên phải nỗ lực hơn nữa để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2024 được Hội nghị thảo luận và thống nhất. Đồng chí cũng đề nghị toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ Viện Nông nghiệp ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Hải – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng phát biểu kết luận tại hội nghị

Căn cứ vào thành tích của các tập thể và cá nhân trong năm 2023, Đảng ủy Viện đã trao các quyết định khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Chi bộ Phòng PTTN và Chi bộ phòng KHTH&HTQT được tặng bằng khen
Các Đảng viên có thành tích xuất sắc được tặng bằng khen
Trần Anh Đức
P.QLKH

Bài viết liên quan