Các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học của Viện Nông nghiệp

Các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học của Viện Nông nghiệp trong tương lai:

(Đang cập nhập)

Các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học của Viện Nông nghiệp đang triển khai:

  1. Kết quả thu thập, đánh giá tập đoàn vật liệu các giống cây hoa
  2. Thu thập, gieo cấy vật liệu, chọn lọc cá thể g0 các giống lúa bản địa
  3. Thanh Hóa sản xuất thành công Tinh trâu Murrah đông lạnh phục vụ công tác cải tiến nâng cao tầm vóc đàn trâu
  4. Phóng sự về “Xây dựng mô hình sản xuất lúa gạo an toàn theo chuỗi giá trị” của Viện Nông nghiệp Thanh Hóa
  5. Trồng dưa lê Kim Hoàng Hậu cho năng suất cao tại Viện Nông nghiệp
  6. Ứng dụng KHCN trong thụ tinh nhân tạo để cải tạo nâng cao tầm vóc, chất lượng đàn trâu, bò
  7. Làm chủ Công nghệ sản xuất, chế biến Đông trùng hạ thảo, một số công nghệ sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu và công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật 
  8. Làm chủ Công nghệ sản xuất và chế biến nấm dược liệu Linh chi tại Viện Nông nghiệp