Viện trưởng Viện Nông nghiệp Thanh Hóa kiểm tra và làm việc tại Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm và Dịch vụ vật nuôi.

Ngày 26/4, đồng chí Nguyễn Đình Hải, Bí thư Đảng ủy – Viện trưởng Viện Nông nghiệp Thanh Hóa kiểm tra và làm việc tại Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm và Dịch vụ vật nuôi.

Đồng chí Nguyễn Đình Hải và 02 Lãnh đạo Trung tâm

Theo báo cáo của lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu khảo nghiệm và Dịch vụ vật nuôi (Trung tâm), từ khi thành lập và sáp nhập đến nay, Trung tâm đã phát thực hiện nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ thuộc các lĩnh vực: Nghiên cứu chọn, tạo, sản xuất các loại giống vật nuôi, giống thủy sản có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao; nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản và công nghệ sinh học; từng bước áp dụng thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm thủy sản và chăn nuôi; nghiên cứu, phối hợp nghiên cứu về các loại bệnh trên vật nuôi; nghiên cứu về dịch tễ học và đề xuất cáac biện pháp phòng trị; nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến dịch bệnh chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; thử nghiệm các hóa dược, vắcxin trên vật nuôi. Bên cạnh đó, Trung tâm đang thực hiện các nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn, phát triển và nhân thuần giống vật nuôi (Ngan Sen, Vịt Cổ lũng, Bò Vàng …) và giống thủy sản quý, hiếm (Ngao dầu, Tôm Thẻ …). Hợp tác đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các quy trình kỹ thuật, công nghệ xử lý ô nhiễm, đánh giá tác động môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sàn. Xây dựng hệ thống thông tin, kiểm định, chứng nhận chất lượng và cơ sở dữ liệu phục vụ phòng ngừa, cảnh báo dịch bệnh trong sản xuất thủy sản, chăn nuôi.

Đ/c Nguyễn Đình Hải thực địa kiểm tra tại khu nghiên cứu nhân giống

Đến nay, Trung tâm đang thực hiện tốt một số nhiệm vụ Bảo tồn nguồn gen Bò vàng: Thực hiện ghép đôi giao phối, theo dõi đánh giá tỷ lệ có chửa, đẻ cao; Bảo tồn nguồn gen Ngan Sen; Vịt cổ lũng: Đảm bảo số lượng đàn, tỷ lệ sống là 100%, định kỳ thu và ấp 300 trứng vịt; Nhiệm vụ Bảo tồn nguồn gen giống thuỷ sản: Bảo tồn nguồn gen cá Lăng chấm và cá ngạnh sông: Chuyển sang chế dộ nuôi vỗ tích cực 50 cá Lăng chấm và 200 cá ngạnh sông: Lắp đặt 2 máy bơm tạo dòng cháy trong ao, 2 máy tạo mưa, chuyển sang chế độ ăn sang nuôi vỗ tích cực nằm kích thích tuyến sinh dục của cá đảm bảo yêu cầu ký thuật để lựa chọn đàn cá bố mẹ cho đẻ vào tháng 4. Xuất bán hơn 3 triệu cua giống trong quý 1/2023…

Đ/c Nguyễn Đình Hải thực địa kiểm tra tại các khu sản xuất
Đ/c Nguyễn Đình Hải thực địa kiểm tra tại các khu sản xuất

Qua kiểm tra, đánh giá tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Đình Hải biểu dương Trung tâm có những hoạt động chuyên nghiệp, sáng tạo, nhờ tận dụng được công nghệ trong nghiên cứu và sản xuất hiệu quả để kịp thời bổ trợ cho sự phát triển nền nông nghiệp của tỉnh.

Đồng chí cũng định hướng và chia sẻ thêm những thách thức trong thời gian tới đối với Trung tâm và yêu cầu cần phải đoàn kết, kỷ cương, yêu nghề và thực hiện thành công các nhệm vụ, đề tài, dự án đã các cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt. Xây dựng các cơ sở dữ liệu trên nền tảng công nghệ thông tin, phát huy các tiềm năng lợi thế đã có, tập trung phối hợp đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực vật nuôi và nuôi trồng thủy sản. Từng bước tạo các lợi thế cạnh tranh, xây dựng thương hiệu và khẳng định thương hiệu trên thị trường.

Bùi Tuấn Anh
Chánh Văn phòng Viện

Bài viết liên quan