HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024 TẠI VIỆN NÔNG NGHIỆP

Sáng 19/01/2024, Viện Nông Nghiệp tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức Viên chứng Người lao động nhằm đánh giá hiệu suất công tác trong năm 2023 và đề ra kế hoạch hành động chiến lược cho năm 2024. Hội nghị là dịp để tập trung, đổi mới và chia sẻ kiến thức để đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng công việc và đảm bảo phát triển bền vững của ngành Nông nghiệp.

1. Đánh giá kết quả năm 2023:

Hội nghị được nghe các báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2023 và hoạt động Công đoàn năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;- Báo cáo công khai tài chính của năm 2023; Báo cáo tài chính Công đoàn năm 2023 và dự thảo quy chế chế chi tiêu nội bộ năm 2024, Quy chế dân chủ Viện Nông nghiệp. Đồng thời thống nhất các nội dung trong Kế hoạch phát động thi đua năm 2024 về đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Đăng ký các danh hiệu thi đua chuyên môn:

* Về tập thể

– 10 tập thể trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

– 01 tập thể được đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 01 tập thể được đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

* Về cá nhân: Có ít nhất 80% viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 15% viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

2. Đăng ký thi đua các danh hiệu của tổ chức công đoàn.

– Tập thể: 100% tổ công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công đoàn cơ sở Viện Nông nghiệp đạt danh hiệu Vững mạnh xuất sắc

– Cá nhân: 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

3. Thi đua xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh

– Phấn đấu trong năm 2024, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– 100% cán bộ, viên chức, người lao động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về nêu gương.

4. Thi đua xây dựng cơ quan văn hóa, cơ quan xanh sạch đẹp, cơ quan an toàn về an ninh trật tự; tạo môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện, dân chủ:

* Về tập thể:

Xây dựng Viện Nông nghiệp đạt danh hiệu: Cơ quan văn hóa, Cơ quan an toàn về an ninh trật tự.

– Xây dựng môi trường làm việc theo phương châm : “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật”.

– Không để xảy ra tình trạng cháy nổ, mất cắp gây thiệt hại về vật chất và uy tín của cơ quan.

– Đời sống cán bộ, viên chức, người lao động được đảm bảo. Thu nhập bình quân đạt 07 triệu đồng/tháng

– Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ như hội thao chào mừng các ngày lễ lớn; duy trì CLB cầu lông, bóng bàn.

– Tổ chức cho cán bộ, viên chức, người lao động đi tham quan, du lịch trong nước ít nhất 01 lần/năm

* Về cá nhân:

– 100% cán bộ, viên chức, người lao động tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết của Đảng; 100% cán bộ, viên chức, người lao động tham gia đầy đủ các quỹ xã hội, từ thiện.

– 100% cán bộ, viên chức, người lao động không vi phạm các nội quy của cơ quan, thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-UBND, ngày 01/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

– 100% cán bộ, viên chức, người lao động không vi phạm luật an toàn giao thông.

– 100% cán bộ, viên chức, người lao động thực hành tốt tiết kiệm, chống lãng phí.

6. Tổ chức thực hiện

– Giao cho Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với lãnh đạo cơ quan căn cứ vào kết quả thảo luận và kết luận của Hội nghị để hoàn chỉnh và chính thức ban hành các văn bản nêu trên; xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã nêu trong các báo cáo, kế hoạch tại Hội nghị.

– Giao Ban Thanh tra nhân dân xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Kết luận:

Hội nghị Cán bộ Công chức Viên chứng Người lao động năm 2024 không chỉ là nơi để đánh giá và kế hoạch hóa cho tương lai mà còn là dịp để xây dựng cộng đồng chắc chắn và sáng tạo. Việc hội nhập kiến thức mới và áp dụng công nghệ sẽ chính là chìa khóa để Viện Nông Nghiệp tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp.

Hội nghị đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chứng nhận người lao động. Chung tay cùng nhau hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao đời sống của cộng đồng nông dân./.

Phạm Thị Lý
Trưởng phòng phân tích và thí nghiệm

Bài viết liên quan