Khoa học và Công nghệ: Ứng dụng KHCN trong nuôi cấy đông trùng hạ thảo

Video Bản tin Khoa học và Công nghệ: Ứng dụng KHCN trong nuôi cấy đông trùng hạ thảo, được thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình Thanh Hóa tại một số cơ sở nuôi cấy đông trùng hạ thảo trong đó có Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, đại diện bởi Trưởng phòng Phân tích và Thí nghiệm Phạm Thị Lý trả lời phỏng vấn và giới thiệu mô hình sản xuất và các sản phẩm kinh tế từ Nấm Đông trùng Hạ Thạo mang thương hiệu Viện.

(ST) Phạm Thị Lý
TP. Phân tích và Thí nghiệm

 

Bài viết liên quan