Thông báo: Xét tuyển hợp đồng lao động theo nghị định số 111/2022/NĐ-CP tại Viện Nông nghiệp Thanh Hoá

Viện Nông nghiệp Thanh Hoá thông báo xét tuyển hợp đồng lao động theo nghị định số 111/2022/NĐ-CP tại Trung tâm Tư vấn quy hoạch thị trường và chiến lược phát triển nông nghiệp như sau:

Tải về Phiếu đăng ký Dự tuyển

Bài viết liên quan