BẢN TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BÀI VIẾT MỚI ĐƯỢC CẬP NHẬP:


Ngày 13/9/2023:

1. Một số nội hàm về “ Khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học – kỹ thuật; chủ động, tích tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững” cần được nhận diện, nhận thức đầy đủ trong lĩnh vực nông nghiệp góp phần tổ, chức thực hiện thành công Nghị Quyết của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa Lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tác giả: Nguyễn Đình Hải – Viện trưởng Viện Nông nghiệp Thanh Hoá