Số hiệu:
Trích yêu:
Thể loại:
Ngày ban hành

THÔNG TIN VĂN BẢN PHÁT HÀNH


- Loại văn bản: Văn bản Đảng
STT
Số hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Thể loại
Tải về
1
949-QĐ/ĐUK
2020-06-23
Quyết định: Chuẩn y kết quả bầu cử Ủy ban Kiểm tra và các chức danh Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Nông nghiệp...
Văn bản Đảng
tải xuống
2
948-QĐ/ĐUK
2020-06-23
Quyết định: Chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Nông nghiệp...
Văn bản Đảng
tải xuống